Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување информации од јавен карактер:

Соња Атанaсовска
тел: + + 389 47 207 571
е-пошта: sonja.a@stbbt.com.mk


Листа на информации од јавен карактер

Обрасци