VISA Business Credit është kartë krediti me mundësi për përdorim në vend dhe jashtë.

VISA Business Credit është e dedikuar për:

 • Pagesa pa para në dorë në rrjetin tregtar dhe
 • Tërheqje të parave nga të gjitha bankat dhe bankomatet në vend dhe jashtë vendi, ku ka shenjën VISA, përveç në vendet të cilat nuk marrin pjesë në programet e Visa (ЕMV LIABILITY SHIFT), përkatësisht vendet e vlerësuara me shkallë të lartë të rrezikut. Ato janë: Afganistani, Bangladeshi, Bjellorusia, Botsuana (Afrika Jugore), Brazili, Kameruni, Republika e Afrikës Qendrore, Çadi, Guineja Ekuatoriale, Gaboni, Kongo, Timori Lindor, Indonezia, Kamboxhia, Kolumbia, Papua Guineja e Re, Zvicra, Sierra Leone (Afrika perëndimore), Singapori, Tajvani (provincë në Kinë), Tajlanda, Ukraina, Filipinet, Hong Kong, Sri Lanka (Azi jugore), Afrika e Jugut, Malajzia, Australia.

Karakteristikat themelore

 • Karta VISA Business Credit paraqet një limit kornizë revolving (me këste) i cili aprovohet për shoqëri tregtare me aftësi paguese
 • Përdorimi i kartës është PA KOMISION për pagesa në rrjetin tregtar në vend dhe jashtë

Kriteret për marrjen e kartës

Aprovimi i limitit kornizë revolving

 • Shuma e kredisë kornizë revolving aprovohet në bazë të analizës së bërë për veprimtarinë e personit juridik

Mënyra e pagesës

 • 100% nga mjetet e përgjithshme të shpenzuara në muajin rrjedhës deri më datën 10-të të muajit që pason

Norma e interesit

 • 11.25 % në nivel vjetor.

Anëtarësimi vjetor

 • 2,500.00 denarë – Anëtarësi vjetore për lëshimin e kartës plotësuese

Tërheqja e parave të gatshme

  • 3% minimum 300 denarë nga bankomatet e Bankës
  • 3% minimum -300 denarë nga bankomatet dhe terminalet e bankës POS
  • 5% minimum 500 denarë nga bankmatet dhe sportelet e bankave të tjera

   Kontrollimi i gjendjes në bankomat

    • Kontrollimi i gjendjes në ATM (bankomat) të Bankës - 5,00 den.
    • Kontrollimi i gjendjes në ATM (bankomat) të një Banke tjetër - 20,00 den.

     Reklamacione

      • PA KOMPENSIM – për kërkesë të justifikueshme
      • 1 000 denarë – kërkesë të pajustifikueshme

       Bllokime/zhbllokime elektronike

        • 150 denarë për bllokimin e kartës së humbur apo së vjedhur
        • 150 denarë për zhbllokim me kërkesë të klientit
         Dërgesë pa pagesë të ekstraktit në postën elektronike

         50 denarë  për dërgimin e ekstraktit nëpërmjet postës

         Rilëshimi i kartës

         •  500 denarë  për arsye të vjedhjes, humbjes apo dëmtimit të kartës
         • denarë ndryshimi i parametrave në kartë

         Rilëshimi i PIN-it

         • 150 denarë

         Mbyllja e kartës

         • 200 denarë për anulim të parakohshëm të përdorimit

         Kodi PIN

         • Për tërheqjen e parave të gatshme nga bankomati, si dhe për pagesë në tregtim, detyrimisht përdoret kodi PIN (pranohet në zarf të mbyllur së bashku me kartën). Në rast se kodi PIN gabimisht futet tre herë, karta bllokohet me automatizëm.