МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ГИ ПОВИКУВА КЛИЕНТИТЕ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ ДА ИЗВРШАТ УПИС ВО РЕГИСТАРОТ ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИЦИ

Македонската Банкарска Асоцијација ги повикува сите правни лица - клиенти на деловните банки и штедилници кои подлежат на обврската за запишување на вистински сопственик во Регистарот на вистински сопственици, да го извршат пријавувањето во Регистарот во законски предвидениот рок до 27.04.2021 година, со цел понатамошно непречено извршување на платниот промет и воспоставените деловни односи.

Прочитај повеќе

Добитници од наградната игра ,,Вреди да се штеди''

Извлекувањето на добитниците на награди од наградната игра ,,Вреди да се штеди’’ беше одржано на ден 08.02.2021 година со почеток од 12.00 часот во просториите на Деловниот Центар Скупи на Стопанска банка а.д. Битола во Скопје.

Прочитај повеќе

Известување за исплата на пензии за месец декември

Сите пензионери кои користат картички ќе можат да располагаат со пензијата од 28.12.2020 година (понеделник) преку мрежата на банкомати и во трговската мрежа. Готовинската исплата на пензиите ќе се спроведе во 4 групи во сите отворени филијали и експозитури на банките, согласно следниот распоред составен според висината на нивната пензија:

Прочитај повеќе

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД ЧЕТВРТИОТ ПАКЕТ МЕРКИ

Ве известуваме дека исплатата на финансиската поддршка од четвртиот сет мерки на Владата, согласно законот за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20 од 7.12.2020 година преку Стопанска Банка ад Битола ќе се врши од 23.12.2020 година и тоа на следниот начин :

Прочитај повеќе

Барање на понуди за ревизија на годишните финансики извештаи и работењето на Стопанска банка а.д. Битола

Стопанска банка а.д. Битола има потреба од прибирање на Понуди за услуги од областа на ревизија на годишните финансиските извештаи, трговските книги и работењето на Банката (член 104, 105 и 106 од Закон за банките) како и изработка на примероци во македонска и англиска верзија. Ревизијата на финансиските извештаи, трговските книги и работењето на Банката треба да биде извршена во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија и Меѓународни стандарди за финансиско известување .

Прочитај повеќе