MIRËNJOHJE TË REJA NDËRKOMBËTARE PËR STOPANSKA BANKA SH.A. MANASTIR

Stopanska Banka sh.a. Manastir është zgjedhur banka më e mirë komerciale për vitin 2015 dhe banka me veprime bankare me të mira inovative për persona fizikë për vitin 2015 në Republikën e Maqedonisë, nga ana e magazinës prestigjioze ndërkombëtare International Banker.

Më shumë

„ME QASJEN TONË DO TË DIFERENCOHET STOPANSKA BANKA sh.a. MANASTIR SI MË INOVATIVE, MODERNE DHE BANKË EFIKASE NË SEKTORIN BANKAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË“ Mr. Vladimir Eftimovski, Kryetar i KD të STBBT

Kryetari Këshillit Drejtues të Stopanska Banka sh.a. Manastir, Mr. Eftimovski, edhe këtë vit fitoi dy çmime prestigjioze nga ana e magazinës financiare ndërkombëtare “The Business Worldwide”:

Më shumë

Stopanska banka sh.a. Manastir me çmime të reja prestigjioze dhe mirënjohje ndërkombëtare nga magazina me renome ,,Global Banking & Finance’’

Magazina financiare me renome, e njohur botërisht ,,Global Banking & Finance’’ për herë të tretë për Stopanska Banka SHA Manastir ndau çmimet si banka më e mirë për punë me persona fizik dhe banka më e mirë për punë me persona juridik për vitin 2017.

Më shumë