PUNA DOKUMENTARE

Misioni ynë është që me profesionalizëm, përkushtim, shpejtësi dhe precizitet të kryejë shërbimet e punës dokumentare, lehtësimin e operacioneve afariste të klientëve tanë. Mbështetja këshillëdhënëse është garanci e fuqishme për klientë të kënaqur dhe me suksesin e vet të veprimtarisë.

Puna dokumentare është pjesë e ofertës së shërbimeve dhe prodhimeve për klientët e Bankës.

  • Garancitë
  • Akreditivat
  • Inkaso

   Lista tarifore


   Lista e kontaktit

   Nikolçe Trajçeski – Udhëheqës i Shërbimit për akreditiva dhe garanci;

   Telefoni: 047 207 526

   e-mail NIKOLCE.T@stbbt.com.mk

    

   Divna Popovska – Bashkëpunëtor profesional në shërbimin për akreditiva dhe garanci;

   Telefoni: 047 207 735

   e-mail DIVNA.P@stbbt.com.mk