VISA BUSINESS CREDIT

VISA Business Credit e кредитна картичка со можност за користење во земјата и странство.

VISA Business Credit e наменета за:

 • Безготовински плаќања во трговската мрежа и
 • Подигање готовина од сите банки и банкомати во земјата и странство каде е истакнат знакот на VISA освен во земјите кои не партиципираат во програмата на Виса (ЕMV LIABILITY SHIFT) односно земји оценети со висок степен на ризик. Тоа се: Авганистан, Бангладеш, Белорусија, Ботсвана (Јужна Африка), Бразил, Камерун, Централна Афричка република, Чад , Екваторска Гвинеја, Габон, Конго, Источен Тимор, Индонезија, Камбоџа, Колумбија,  Папуа Нова Гвинеа, Швајцарија, Сиера Леоне (западна Африка), Сингапур, Тајван (провинција во Кина), Тајланд, Украина, Филиини, Хонг Конг, Шри Ланка (Јужна Азија), Јужна Африка, Малезија, Австралија.

Основни карактеристики

 • VISA Business Credit картичката претставува рамковен револвинг лимит кој се одобрува на бонитетни трговски друштва
 • Користењето на картичката е БЕЗ ПРОВИЗИЈА за плаќање во трговската мрежа во земјата и странство

Критериуми за добивање на картичка

Одобрување на рамковен револвинг лимит

 • Висината на рамковниот револвинг кредит се одобрува врз основа на направената анализа за работењето на правното лице

Начин на плаќање

 •  Минимална месечна отплата на само 10% од износот на користениот кредитен лимит во тековниот месец

Доспевање на обврската:

 • На 1-ви во месецот (со месечна пресметка)

Каматна стапка

 • промотивна каматна стапка од 7,5% годишно,  фиксна до 30.6.2024 година. По истекот на промотивниот период каматната стапка се враќа согласно Одлуката за политиката на каматни стапки на Стопанска Банка а.д. Битола

Годишно членарина

 • 2,500.00 денари - Годишна чланарина за издавање на дополнителна картичка

Подигање на готовина

 • 3% минимум 300 денари од банкоматите на Банката
 • 3% минимум -300 денари од банкоматите и ПОС терминалите на банката
 • 5% минимум 500 денари од банкоматите и шалтерите на друга банка 

Проверка на состојба на банкомат

 • Проверка на состојба на ATM(Банкомат) на Банката - 20,00 ден.
 • Проверка на состојба на ATM(Банкомат) на друга Банка - 40,00 ден.

Рекламации

 • БЕЗ НАДОМЕСТ - за основано побарување
 • 1 000 денари - неосновано побарување

Електронски Блокади Деблокади

 • 150 денари блокирање на изгубена или украдена картичка
 • 150 денари за деблокада по барање на клиентот

Извод за состојба на сметка

Бесплатно доставување на извод на e-mail

50 денари  за доставување на извод по пошта

Реиздавање на картичка

 •  500 денари по основ на украдена, изгубена или оштетена картичка
 • 150 денари промена на параметри наз картичка

Реиздавање на ПИН

 • 150 денари

Затворање на картичка

 • 200 денари за предвремено откажување од користење

ПИН код

 • За подигање на готовина на банкомат, како и за плаќање во трговијата задолжително се користи ПИН кодот (се добива во затворен плик заедно со картичката). Доколку ПИН кодот се внесе погрешно три пати, картичката по автоматизам се блокира.