Тарифа за правни лица

Тарифа за правни лица
Безготовински плаќања во корист на други трансакциски сметки со користење на сервисот е-банкинг
во Банката Налог
  • 11 ден.
за коминтенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку КИБС Налог
  • 22 ден.
за коминтенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку МИПС Налог
  • 120 ден.
Обработка на налог ПП53 за плата со користење на Е-банк сервисот
  • налог во банката
  • налог преку КИБС
  • налог преку МИПС
  • 5 ден.
  • 15 ден.
  • 70 ден.

Повеќе информации на следните телефони:

Физички лица: 02/3087-293; 02/3087-294; 
Правни лица: 047/207-550, 047/207-632; 
Техничка поддршка: 02/3087-293; 02/3087-294;
Или на е-пошта: ebank@stbbt.mk