Сефови

Изнајмување на сефови

Банката нуди можност за складирање на вредните предмети и документи на клиентите во сефови со различни димензии. Сефот е најсигурно решение за сместување на вредни и незаменливи предмети. 

Напомена: Во цената за изнајмување на граѓанските сефови е пресметан ДДВ во висина од 18 %. 

Во случај клиентот да ги изгуби клучевите, тој е должен да ги уплати трошоците за менување на бравата и клучевите во износ од 350,00 ЕУР – во денарска противвредност по куповен курс на курсната листа за менувачко работење на Стопаска Банка а.д.Битола. 

СЕФОВСКО РАБОТЕЊЕ
Цени за изнајмување сефови за физички лица изразени во денари.
Ознака Димензии на сефови изразена во мм Месечно Годишно
А1 100 х 300 х 500 650.00 3,850.00
А2 150 х 300 х 500 750.00 4,400.00
А3 200 х 300 х 500 900.00 5,300.00
А4 300 х 300 х 500 1000.00 6,000.00
А5 600 х 300 х 500 1250.00 7,300.00
Надоместоците се пресметуваат во согласност со важечката Одлука за тарифи (надоместоци) на Банката.