SKEMA ORGANIZATIVE E STOPANSKA BANKA SHA MANASTIR

Pjesë përbërëse e skemës organizative është lista e mëposhtme e njësive organizative – degët, të cilat i përkasin Sektorit për punë me persona fizik:


1. Dega në Biser, në Shkup,

2. Dega te Spitali – në Manastir,

3. Dega në Veles,

4. Dega në Gjevgjeli,

5. Dega në QVT, në Shkup,

6. Dega në Demir Hisar,

7. Dega në Kavadar,

8. Dega në Leptokaria, në Shkup

9. Dega te Mlechen, në Shkup,

10. Dega te BPRM, në Shkup,

11. Dega te Komuna, në Manastir,

12. Dega në Ohër,

13. Dega në Prilep,

14. Dega në Resnje,

15. Dega te Sistina, në Shkup,

16. Dega te Ndërtesa e vjetër, në Manastir,

17. Dega në Strumicë,

18. Dega në Tetovë,

19. Dega në Rrugën Maqedonia, në Shkup,

20. Dega Qendrore, në Manastir.

Pjesë përbërëse e skemës organizative është lista e mëposhtme e njësive organizativedegët, të cilat i përkasin Sektorit për punë me persona fizik: