ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
Составен дел на организациската шема е следнава листа на организациските единици – експозитури, кои припаѓаат на Секторот за работа со физички лица, поделени по региони:


Регион 1
Експозитури: Велес, Кавадарци, Македонија, Бисер, Прилеп;

Регион 2
Експозитури: Тетово, Охрид, Млечен, Лептокарија;

Регион 3
Експозитури: Гевгелија, Струмица, ГТЦ, НБРМ, Систина;

Регион 4
Експозитури: Битола, Ресен, Демир Хисар;