Односи со инвеститори

 
28.07.2015

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.06.2015 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 28.07.2015 ГОДИНA

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на Банката („Сл. весник на РМ“, бр.134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
14.05.2015

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2014 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 14.05.2015 ГОДИНA

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна банката (Сл. Весник на РМ, бр.134/2007), Стопансkа банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
30.07.2014

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.06.2014 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 30.07.2014 ГОДИНA

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна банката (Сл. Весник на РМ, бр.134/2007), Стопансkа банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе