ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.6.2020 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 31.7.2020 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2019 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.5.2020 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.6.2019 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 31.7.2019 ГОДИНA

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. Весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува...

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2018 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.5.2019 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. Весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.6.2018 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 27.7.2018 ГОДИНА

Врз основана Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл.весник на РМ “бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Прочитај повеќе