Извештај и податоци со состојба на 30.6.2022 година објавени на 29.7.2022 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе

Извештај и податоци со состојба на 31.12.2021 година објавени на 13.5.2022 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе

Извештај и податоци со состојба на 30.6.2021 година објавени на 30.7.2021 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2020 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 14.5.2021 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.6.2020 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 31.7.2020 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Прочитај повеќе