Новости

 
27.07.2016

ИНТЕРВЈУ НА ЧЛЕНОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛА, М-Р НАТАША НЕСТОРОВСКА ЗА „GLOBAL BANKING AND FINANCE"

Угледниот магазин за економски и финансиски анализи, „Global banking and finance” објави интервју на Членот на Управниот Одбор на Стопанска Банка а.д. Битола, м-р Наташа Несторовска.

Новости

Повеќе
 
27.07.2016

ИНТЕРВЈУ НА ЧЛЕНОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛА, М-Р ГОРДАНА БАЛТОВСКА ЗА „GLOBAL BANKING AND FINANCE"

Угледниот магазин за економски и финансиски анализи, „Global banking and finance” објави интервју на Членот на Управниот Одбор на Стопанска Банка а.д. Битола, м-р Гордана Балтовска.

Новости

Повеќе
 
27.07.2016

OUTSOURCE КОНЦЕПТ ЗА ДЕЛОВНО ПАРТНЕРСТВО СО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

Членот на Управниот Одбор на Стопанска Банка а.д. Битола, м-р Наташа Несторовска, ја образлага успешната приказна, за нашето деловно партнерство со Македонски Телеком, во делот на телекомуникациската и информатичка инфраструктура.

Новости

Повеќе
 
27.06.2016

СОБЕРЕТЕ ПРЕД СИТЕ

Каматата за орочениот депозит ја добивате на денот на вложување на вашите средства!

Најбарани производи

Повеќе
 
07.06.2016

РОДЕНДЕНСКА ПРОМОЦИЈА

Новости

Повеќе
 
15.05.2016

МУДРО ШТЕДИ - ЗА ПОДАРОК ШТО ВРЕДИ!

Потикнете ги вашите најмили на штедење, со тоа што ќе им подарите детска штедна книшка.

Новости

Повеќе
 
15.05.2016

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2015 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.05.2016 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на Банката („Сл. весник на РМ“, бр.134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Новости

Повеќе
 
28.04.2016

Интервју на Претседателот на Управниот Одбор на Стопанска Банка а.д. Битола, м-р Владимир Ефтимоски за „Global banking and finance”

Угледниот магазин за економски и финансиски анализи, „Global banking and finance” објави интервју на Претседателот на Управниот Одбор на Стопанска Банка а.д. Битола, м-р Владимир Ефтимоски.