Новости

 
21.03.2024

Барање за изработка на идејно решение, моделирање, лиење на споменик, монтажа, транспорт на скулптура до локација

Новости

Повеќе
 
22.02.2024

Известување за преместување на експозитура на банката

Новости

Повеќе
 
07.12.2023

CASH IN – Нова услуга за депонирање готовина на вашата сметка преку банкоматите на Стопанска банка а.д. Битола

Новата CASH IN услуга на Стопанска банка а.д. Битола на клиентите им овозможува депонирање -  уплата на готовина на нивната сметка преку банкоматитe, сопственост на Банката, со што им обезбедува ефикасно и брзо управување со нивните финансиски средства.

Новости

Повеќе
 
28.09.2023

Јавен повик за учество на 51 -ва седница на годишно Собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола

Новости

Повеќе
 
25.09.2023

Стопанска банка а.д. Битола - 75 години постоење!

Новости

Повеќе
 
04.07.2023

ONLINE Безбедност

Соопштенија

Повеќе
 
16.06.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФА ОД 16.08.2023 ГОДИНА

Соопштенија

Повеќе
 
07.04.2023

Јавен повик за учество на 50 -та седница на годишно Собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола

Новости

Повеќе
 
02.02.2023

Добитници од наградната игра ,,VISA и STBBT - СПОЈ ЗА СУПЕР НАГРАДИ''

Почетна

Повеќе
 
01.11.2022

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ПЛАТНИ СИСТЕМИ

Известување за клиенти со кои Банката има склучено Догoвори за отварање и водење на девизна /денарска трансакциска сметка

Соопштенија

Повеќе