Normat e interesit të depozitave të kursimit në denarë dhe deviza nga data 09.10.2017.

 Depozita tradicionale të kursimit në denarë
Norma e interesit në nivel vjetor
1. Depozita pa afat
0.00%
2. Depozita me afat

1 muaj 0.02%
3 muaj 0.20%
4 muaj 0.20%
6 muaj 0.60%
8 muaj 0.60%
12 muaj 1.40%
14 muaj 1.40%
15 muaj 1.40%
24 muaj 2.50%
36 muaj e më tepër 2.90%
Kursime për fëmijë Norma e interesit në nivel vjetor për denarë Norma e interesit në nivel vjetor për EUR
1. Term deposits


12 muaj 1.60% 0.90%
24 muaj 2.80% 1.50%
36 muaj e më tepër 3.20% 1.80%
Depozitë e hapur e kursimit Norma e interesit në nivel vjetor Për shumën e tërhequr para afatitMe të parë në den. 0.40% 250 den. për tërheqjen e dytë brenda muajit
Për 12 muaj në den. 1.20% 0.60%
Për 12 muaj në den. 0.30% 0.10%

Vërejtje:
Gjatë llogaritjes së interesit të depozitave zbatohet metoda proporcionale.

Informata në tel.:

Manastir +389(0) 47 207 510

Norma e interesit të depozitave të kursimit në deviza

Depozitat ekzistuese në deviza me afat të caktuar, mund të shërbejnë si sigurim për kredi për person fizik ose juridik
I. Depozita të kursimit në deviza (interesi llogaritet në nivel vjetor dhe paguhet në deviza)
Valuta Me të parë 1 3 4 6 8 12 Depozitë e hapur kursimi për 12 muaj 14 15 24 36
Euro (EUR) 0,00% 0,02% 0,04% 0,04% 0,15% 0,15% 0,70% 0,30% 0,70% 0,70% 1,40% 1,65%
Dollar American (USD) 0,00% 0,02% 0,05% 0,05% 0,10% 0,10% 0,30% / / / 0,40% 0,60%
Franga Zvicerane (CHF) 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% / / / 0,01% 0,01%
Dollar Australian (AUD) 0,00% 0.60% 0.70% 0.70% 1,00% 1,00% 1.20% / / / 1.40% 1.50%
Dollar Kanadez (CAD) 0,00% 0,05% 0,09% 0,09% 0,15% 0,15% 0.17% / / / 1,00% 1,30%
Valuta të tjera 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% / / / 0,01% 0.01%

*normat e paraqitura të interesit janë nominale në nivel vjetor

Informata në telefon:

Manastir +389(0) 47 207 543


Branches:

Manastir           +389(0)47/207-505
Manastir           +389(0)70/390-695
Manastir           +389(0)70/391-209
Shkup              +389(0)72/228-873
Shkup              +389(0)70/210-632
Shkup              +389(0)72/228-859
Shkup              +389(0)70/391-182
Shkup              +389(0)72/211-159
Shkup              +389(0)70/321-674
Shkup              +389(0)70/244-351
Tetovë             +389(0)71/317-190
Veles               +389(0)71/344-792
Kavadar           +389(0)71/287-603
Prilep               +389(0)71/259-934
Ohrid               +389(0)70/391-184
Resnje             +389(0)47/455-490
Strumicë          +389(0)71/317-211
Gjevgjeli          +389(0)70/306-309
D. Hisar           +389(0)47/202-171


muaj e më tepër