НАГРАДНА ИГРА - ,,VISA и STBBT СПОЈ ЗА СУПЕР НАГРАДИ''

Започна големата наградна игра на Стопанска банка а.д. Битола и VISA - ,,VISA и STBBT – СПОЈ ЗА СУПЕР НАГРАДИ’’ 

Право на учество во наградната игра: Сите физички лица, корисници на  Visa Debit и/или Visa Credit ( Classic и/или Gold) картички

Условот за учество: Во периодот на времетраење на кампањата да се изврши барем една трансакција на ПОС терминал  (физички или виртуелен односно e-commerce) во износ еднаков или поголем од 1.000,00 денари.

Секоја трансакција добива посебен код кој се користи при излекувањето. Колку повеќе трансакции, толку повеќе можности за добивка.

ДОПОЛНИТЕЛНО - Трансакција направена со Visa Credit ( Classic и/или Gold) картичка што ќе биде ново издадена за времетраење на наградната игра добива два кода кои влегуваат во извлекувањето на наградите

Наградната игра трае до 15.1.2023 година, а извлекувањето на наградите е на 31.1.2023 година.

Правилник на наградната игра