ОДБЕРИ!ПЛАТИ со Mastercard Debit! ДОБИЈ!

 

Наградна игра со Мастеркард дебитните картичките на Стопанска Банка а.д Битола.

Наградната игра започнува од  15.6.2021 година и ќе трае до 15.09.2021 година .


Право на учество во наградната игра имаат сите клиенти иматели на Mastercard Debit картичка издадена од страна на Стопанска Банка а.д Битола, кои во периодот на времетраење на наградната игра (3 месеци) ќе извршат :

-          најмалку 15 успешни трансакции на ПОС терминали (физичики или виртуелни) во износ еднаков или поголем од 2.000,00 МКД. 

-          Секој клиент кој ќе ги направи  овие трансакции ќе добие електронски ваучер во износ од 1.000,00 МКД на нивната е–маил адреса.  Потоа ваучерот банката ќе го трансферира во вид на поврат на средства на трансакциската сметка на клиентот во Стопанска банка а.д Битола.

-          Бројот на ваучери е ограничен на 300.

-          Првите 300 клиенти кои ќе го исполнат погоренаведениот услов ќе добијат ваучер /поврат на 1.000,00 МКД.


Дополнително, сите пензионери клиенти на Банката, иматели на Mastercard Debit картичка, доколку извршат најмалку 10 безготовински успешни трансакции во минимален износ од 500,00 МКД на ПОС терминал (физички или виртуелен), во период на времетраење на кампањата ќе добијат торба за пазарување.

Бројот на торби е лимитиран на 500.

Првите 500 клиенти кои ќе го исполнат условот ќе добијат торба за пазарување.