МЕДИПЛУС ЕСТЕТИК
кредит

наменски денарски кредит за сите услуги од естетска дерматологија во клиничката болница „Аџибадем систина“, средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот од каде директно се префрлаат на сметка на клиничката болница „Аџибадем систина“ согласно про-фактурата за услугата

карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

согласно про-фактура

БЕЗ ЖИРАНТИ - до 300.000,00 МКД за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

СО 1 ЖИРАНТ - над 300.001,00 МКД за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

СО 1 ЖИРАНТ - до 300.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми

СО 2 ЖИРАНТИ - над 300.001,00 МКД за вработени во останати приватни фирми

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 60 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 200,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 0,5% за клиенти на банката
  • 1% за останати клиенти

услови

  • 1/2 (рата/плата) за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
  • 1/3 (рата/плата) за вработени во останати приватни фирми
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

каматни стапки

10,50% - прилагодлива годишна каматна стапка

останато

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име