МЕДИПЛУС BABY
- Пакет за породување

Денарски кредити за породување – за користење на медицински услуги на Аџибадем Систина - средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот од каде директно се префрлаат на сметка на Аџибадем Систина согласно про-фактурата за здравствени услуги;

карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

 • до 70.000,00 МКД - Кредит за спонтано породување
 • до 120.000,00 МКД - Кредит за породување со царски рез
 • до 600.000,00 МКД - Кредит за асистирана репродукција

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

 • од 09 до 18 месеци - Кредит за спонтано породување
 • од 18 до 48 месеци - Кредит за породување со царски рез
 • од 24 до 60 месеци - Кредит за асистирана репродукција

Трошок за аплицирање за кредит - без надомест

Провизија за одобрен кредит

 • 1.000,00 МКД за кредити до 120.000,00 мкд
 • 1,5% од износот за кредити над 120.000,00 мкд

услови

 • кредитоспособност од 1/2 (рата/плата) за ВИП ПАКЕТ
 • кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за РЕГУЛАР ПАКЕТ
 • можност за вклучување на кокредитобарател
 • старосна граница - максимум 70 години на денот на достасување на кредитот

каматни стапки

ВИП ПАКЕТ

 • 8,5% - фиксна во првата година
 • 10,90% прилагодлива во останатиот период

РЕГУЛАР ПАКЕТ

 • 11 % прилагодлива

останато

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име