KREDIA MEDIPLUS

PËR KIRURGJI ESTETIKE


karakteristikat

DEDIKIMI

Për shërbime mjekësore dhe të kirurgjisë estetike në Spitalin klinik „Acibadem Sistina“. Mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit, prej ku drejtpërdrejtë në llogari të Spitalit klinik „Acibadem Sistina“ në bazë të pro-faturës, për shërbimin e caktuar

SHUMA MAKSIMALE

4.000,00 EUR


AFATI I KTHIMIT – deri në 48 muaj (varësisht nga shuma)

12 muaj – për shuma deri në 1.000,00 EUR

24 muaj – për shuma prej 1.001,00 EUR deri në 2.000,00 EUR

36 muaj – për shuma prej 2.001,00 EUR deri në 3.000,00 EUR

48 muaj – për shuma prej 3.001,00 EUR deri në 4.,000,00 EURMËNYRA E KTHIMIT – me shlyerje mujore të anuiteteve

  • ndalesë administrative
  • urdhër automatik
  • në sportelet e Bankave
  • në mënyrë elektronike   Shpenzimet e aplikimit për kredi
   • 200,00 MKD

   Komision për kredinë e aprovuar

   • 0,5% nga shuma
   Shpenzime për shlyerje të parakohshme
   • 0%

   kushtet

   • aftësi kreditore prej 1/2 (kësti/paga)
   • paga nuk është patjetër të pranohet nëpërmjet STBBT
   • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

   normat e interesit

   0,00%

   të tjera

   Instrumente për garanci:

   • Kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës

    

   Banka ka të drejtë në bazë të konstatimit të vet të kërkojë edhe garanci plotësuese