KREDI PËR VETURË PËR BLERJEN E VETURAVE NGA PORSHE MAQEDONI, AUTOMAKEDONIJA, AUTOMOTIVE GROUP DHE AUTOMOBILE SK

me dedikim, për furnizim të veturave për udhëtarë dhe komerciale nga Porshe Maqedoni, Automakedonija, Automotive Group dhe Automobile SK


karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE

në bazë të shumës së pro-faturës së dorëzuar për blerje të veturës, të reduktuar për shumën e pjesëmarrjes vetjake

15% PJESËMARRJE VETJAKE nga pro-fatura ose fatura e dorëzuar

AFATI I KTHIMIT – deri në 72 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar - 1%

kushtet

  • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga)
  • kufiri i moshës - maksimum 70 vjeç në ditën e maturimit të kredisë
  • për shuma të kredisë mbi 1.200.000,00 mkd është i nevojshëm vlerësimi nga ana e një vlerësuesi të autorizuar gjyqësor

   normat e interesit

   6,50% - kredi në denarë

   të tjera

   * Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.

   * Nuk përjashtohet mundësia që si garanci të ofrohet pasuri e patundshme në proporcion me kredinë 2/1.