KREDI ME KOMISION

pa dedikim

karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE:

nuk ka kufizime, në bazë të depozitës së siguruar

AFATI I KTHIMIT:

nuk ka kufizime, sipas marrëveshjes me klientin dhe në përputhje me afatin e depozitës

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 200,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar
  • 0,5% njëherësh për shumën e aprovuar;
  • 0% për rifinancim

   Tarifa e komisionit

    • prej 0,5% deri në 5%

     kushtet

      • kufiri i moshës – nuk ka kufizime

       INSTRUMENTE PËR GARANCI:

       kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës nga kërkuesi, 100% depozitë  me komision pa interes dhe me interes me harmonizim të afatit dhe valutës me kredinë

       normat e interesit

       * nuk ka