Лица за контакт со инвеститори:Кристина Погачник Костовска

Раководител на служба за контролинг

Телефон: +389 47 207 511 / +389 70 252 284

е-mail адреса: kristina.p@stbbt.com.mk
Заменик лице за контакт со инвеститори

Христина Ѓоргиевска

Самостоен стручен соработник за планирање и контролинг

телефон: +389 47 207 559 / +389 75 264 788

е-mail адреса: hristina.g@stbbt.com.mk