KARTAT E PAGESËS

 

Karta e pagesës paraqesin mjete elektronike për pagesë, të cilat përmbajnë informacione për mjetet në para të poseduesit të kartës, ose janë të lidhura me qendrën kompjuterike në bankë.

плаежни картички

VISA Business Debit

visa electron

VISA BUSINESS DEBIT

VISA Business Debit është kartë debiti me mundësi për përdorim në vend dhe jashtë.

më shumë..

VISA Business CREDIT

visa electron

VISA BUSINESS CREDIT

VISA Business Credit është kartë krediti me mundësi për përdorim në vend dhe jashtë.

më shumë..