KARTAT E PAGESËS

 

Karta e pagesës paraqesin mjete elektronike për pagesë, të cilat përmbajnë informacione për mjetet në para të poseduesit të kartës, ose janë të lidhura me qendrën kompjuterike në bankë.

Credit cards

visa electron

VISA GOLD

Visa Gold është një prodhim ekskluziv i dedikuar për klientët VIP, stili i jetës të së cilëve kërkon fleksibilitet gjatë pagesës dhe të cilët kanë nevojë për siguri financiare të shprehur me limit të lartë kreditor.

më shumë..

visa electron

MASTER CARD CREDIT

MASTER CARD CREDIT është kartë debiti me mundësi për përdorim në vend dhe jashtë.

më shumë..

visa electron

VISA CLASSIC

Visa Classic është kartë krediti me mundësi për përdorim në vend dhe jashtë

më shumë..

Debit cards

visa electron

VISA ELECTRON

VISA Electron është kartë debiti me mundësi për përdorim në vend dhe jashtë.

më shumë..

visa electron

MASTER CARD DEBIT

MASTER CARD DEBIT e pagesës e lidhur me LLT të klientit, e dedikuar për pagesa në vend dhe jashtë

më shumë..