Извештаи и податоци за банката

 
31.07.2017

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.06.2017 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 31.07.2017 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката (Сл. весник на РМ, бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
15.05.2017

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2016 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.05.2017 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. весник на РМ“, бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
15.05.2017

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.06.2016 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 29.07.2016 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката (Сл. весник на РМ, бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
15.05.2017

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2015 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.05.2016 ГОДИНA

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на Банката („Сл. весник на РМ“, бр.134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
28.07.2015

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.06.2015 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 28.07.2015 ГОДИНA

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на Банката („Сл. весник на РМ“, бр.134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
14.05.2015

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2014 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 14.05.2015 ГОДИНA

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна банката (Сл. Весник на РМ, бр.134/2007), Стопансkа банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе