Извештаи и податоци за банката

 
14.05.2021

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2020 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 14.5.2021 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
30.07.2020

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.6.2020 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 31.7.2020 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
15.05.2020

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2019 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.5.2020 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Односи со инвеститори

Повеќе
 
15.05.2019

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2018 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.5.2019 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. Весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Односи со инвеститори

Повеќе
 
27.07.2018

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.6.2018 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 27.7.2018 ГОДИНА

Врз основана Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл.весник на РМ “бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Односи со инвеститори

Повеќе
 
15.05.2018

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2017 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 11.05.2018 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Сл. весник на РМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува

Односи со инвеститори

Повеќе