Извештаи и податоци за банката

 
15.05.2024

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2023 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.5.2024 ГОДИНА

Односи со инвеститори

Повеќе
 
31.07.2023

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 30.6.2023 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 31.7.2023 ГОДИНА

Односи со инвеститори

Повеќе
 
15.05.2023

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2022 ГОДИНА ОБЈАВЕНИ НА 15.5.2023 ГОДИНА

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
29.07.2022

Извештај и податоци со состојба на 30.6.2022 година објавени на 29.7.2022 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
13.05.2022

Извештај и податоци со состојба на 31.12.2021 година објавени на 13.5.2022 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе
 
30.07.2021

Извештај и податоци со состојба на 30.6.2021 година објавени на 30.7.2021 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РСМ“ бр. 134/2007), Стопанска банка а.д. Битола објавува:

Односи со инвеститори

Повеќе