ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ

Нашата мисија е со својата стручност, посветеност, брзина и прецизност во извршувањето на услугите од документарното работење, олеснување на деловниот процес на нашите клиенти. Советодавно консултативната поддршка е силна гаранција за успешна зделка и задоволни клиенти.

Документарното работење е дел од понудата на услуги и производи за коминтентите на Банката.

  • Гаранциско работење
  • Акредитивно работење
  • Инкасо работење

Тарифник


Лица за контакт

Николче Трајчески – Раководител на Служба за акредитиви и гаранции

Телефон 047 207 526

e-mail NIKOLCE.T@stbbt.com.mk


Дивна Поповска – Стручен соработник во служба за акредитиви и гаранции

Телефон 047 207 735

e-mail DIVNA.P@stbbt.com.mk