Karakteristikat

  • Mundësi për depozitim me afat deri në 12 muaj;
  • Pagesa e interesit bëhet në muaj


Kushtet

Shuma minimale e depozitave me afat të mos jetë më e vogël se 5.000.000,00 denarë.


Normat e interesit

Normë progresive e interesit e cila në vazhdimësi rritet në nivel mujor me progresion të theksuar për tre muajt e fundit.